FIRMA ENTER - Účetnictví v Šumperku s dlouhotelou zkušeností

Firma poskytuje své služby od roku 1992. Našim klientům nabízíme dlouholeté zkušenosti a komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daní, personální a platové agendy, a to jak v podnikatelské sféře, tak v neziskovém sektoru a ve veřejné správě. Specializujeme na oblast školství a sociálních služeb, občanská sdružení, církve, společenství vlastníků jednotek, aj. Poradenství poskytujeme i pro příspěvkové organizace zřízené státem nebo územními samosprávnými celky. Za dobu své existence firma prokázala životaschopnost a profesní způsobilost k poskytování nabízených služeb.

Nabízíme : 

  • Poradenství a konzultace k účetnictví
  • Poradenství k dotacím včetně fondů ESF
  • Kontrolní systém a vnitřní směrnice
  • Veřejnosprávní kontroly
  • Personalisti

Výhody externí spolupráce

Nižší mzdové náklady
Odbornost a úspora nákladů
Diskrétnost a loajálnost
Kontinuálnost poskytovaných služeb
Plná garance za případné škody

Naše strategie

K jednotlivým klientům volíme individuální přístup s ohledem na jejich styl práce. Naší prioritou je vytvořit systém komunikace a předávání informací takový, aby účetní a daňové výstupy měly správnou vypovídající schopnost, aby minimálně zatěžoval administrativu firmy, a aby umožnila efektivní plánování a optimalizaci daňové povinnosti při eliminaci daňových rizik. Firma nese odpovědnost za případné škody vzniklé z její činnosti. Odpovědnost za škody je kryta pojistkou.


Kontaktujte nás:
Telefon: +420 583 214 268
Mobil: +420 777 789 446