Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence 
vedení účetnictví, popř. daňové evidence průběžně dle předaných dokladů nebo jednorázově revize a rekonstrukce účetnictví minulých účetních období.

  • zpracování účetnictví a návrhů vnitřních směrnic podle konkrétních podmínek daného subjektu
  • zpracování účetních závěrek včetně daňových přiznání
  • prověrky funkčnosti vnitřních kontrolních systémů, specifikace a řízení rizik a veřejnoprávní kontroly neziskových subjektů a dalších příjemců dotací z veřejných rozpočtů a ESF
  • poradenské a konzultační činnosti v oblasti účetnictví, daní
  • poradenské a konzultační činnosti v oblasti finanční kontroly
  • poradenské a konzultační činnosti v oblasti personální a platové agendy ve veřejných službách a správě
  • software pro personální agendu

 

Výhody externí spolupráce

Nižší mzdové náklady
Odbornost a úspora nákladů
Diskrétnost a loajálnost
Kontinuálnost poskytovaných služeb
Plná garance za případné škody