Daně, mzdy

Zpracování mezd a personální agendy

vedení personální agendy (např. pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky na příslušné orgány zdravotních pojišťoven, orgány sociálního zabezpečení apod.), samotné zpracování mezd, náležitosti související (ELDP, roční vypořádání, potvrzení příjmů apod.)

 • Zpracování účetních závěrek
 • Podání daňových přiznání
 • Vyhledání rizik ve Vaší činnosti
 • Zabezpečení kontrol Vámi zřízených nebo založených právnických osob
 • Transparentní odměňování zaměstnanců Vašeho subjektu

Personální software

 • Umožňuje automatickou tvorbu pracovních smluv, dohod o změnách obsahu pracovního poměru a dalších dokumentů vztahujících se k pracovním poměrům
 • Jednoduchým způsobem umožňuje stanovení započitatelné praxe rozhodné pro zařazení zaměstnat do platových stupňů
 • Tvoří sestavy dalších platových postupů
 • Umožňuje automatickou tvorbu platových výměrů, měsíčních platových inventur pravidelně vyplácených služek platů
 • Z pravidelně vyplácených složek platu tvoří automaticky plato-vé inventury

Personalistika a odměňování

 • Konzultace a poradenství k uzavírání, změnám a ukončování pracovních poměrů
 • Konzultace a poradenství k dohodám o mimopracov-ních činnostech
 • Konzultace a poradenství zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů a popisům pracovních čin-ností
 • konzultace k řízení lidských zdrojů

 

Výhody externí spolupráce

Nižší mzdové náklady
Odbornost a úspora nákladů
Diskrétnost a loajálnost
Kontinuálnost poskytovaných služeb
Plná garance za případné škody